GEMİCİ (Güverte) ve YAĞCI (Makine) kurslarımız 09 MAYIS 2023 SALI GÜNÜ BAŞLAYACAK VE 22 HAZİRAN 2023 PERŞEMBE GÜNÜ SONA ERECEKTİR.
** BAHSE KONU KURSLARA KAYITLAR BAŞLAMIŞTIR. ANCAK; SINIF KONTENJANLARI SINIRLI SAYIDA OLDUĞUNDAN, KESİN KAYIT YAPTIRMAK İSTEYEN KURSİYERLERİN MAĞDUR OLMAMALARI İÇİN;

sinif

• Talep edecekleri eğitimin “GEMİCİ (Güverte)”’mi, yoksa “YAĞCI (Makine)”’mı olduğunu belirtmeleri,
• Aşağıda yazılı, kursa kayıt için gerekli olan Öğrenim Belgesi, Adli Sicil Kaydı, Sağlık Raporu belgelerini belirtilen özelliklere göre bir an önce hazırlayıp Vesikalık Fotoğrafının resmini de çekerek watsapp’tan 0.543.7866632 nolu telefonumuza göndermeleri,
• Aynı telefondan belgelerinin geçerli olup olmadığını öğrenmeleri,
• Kurs ücreti peşinatını eksiksiz ödemeleri,
• Kayıt için gerekli belgelerin asıllarını beraberlerinde getirerek kurs müdürlüğümüz yetkililerine ibraz etmeleri gerekmektedir.

* LÜTFEN AŞAĞIDAKİ BİLGİLERİ DİKKATLİ OKUYUNUZ !!!

* Bahse konu kurslarımız yalnız Hafta İçi 32 gün olup, bunun ilk 29 günü Teorik Eğitimler, en son 3 günü ise Uygulama Eğitimlerini içerir. * Toplamda Hafta İçi 6 gün devamsızlık hakkınız olup, devamsızlık hakkınızı 29 gün süreli Teorik eğitim günlerinde kullanabilirsiniz. Yani; Teorik eğitimlerin en az 23 günü ile 3 gün olan Uygulama eğitimlerinin tamamına katılmak zorunludur. (Hafta sonları ile Resmi Tatil Günlerinde eğitim yoktur.)
* Dersler hafta içi her gün saat 08.00’de başlayacak ve saat 14.30’da sona erecektir.

* Teorik Eğitimler; 09 Mayıs 2023 – 19 Haziran 2023 tarihleri arasında hafta içi 29 gün süre ile “Çankaya Mah. İstiklal Cad. Necmi Uysal Apt. No : 57 Kat : 4-5-6 Akdeniz/MERSİN” adresinde bulunan kurs müdürlüğümüz binasındaki dersliklerde “Yüz Yüze Eğitim Sistemi” ile işlenecektir.

* Uygulamalı eğitimler ise, 20 Haziran 2023 Salı, 21 Haziran 2023 Çarşamba ve 22 Haziran 2023 Perşembe günleri 08.30 – 16.00 saatleri arasında Silifke/Taşucu’nda Prof.Dr. Durmuş Tezcan Denizcilik Meslek Lisesi tesislerinde yine “Yüz Yüze Eğitim Sistemi” ile işlenecek olup, uygulamalı eğitimlere fiilen iştirak etmeniz ve uygulama alanlarında bulunmanız gerekmektedir.

* Kurslarımıza kesin kayıt yaptıracak olan kursiyerlerin eğitim ücretinin yarısını kursa kayıt esnasında peşinat olarak ödemeleri, geri kalan kısmını ise en geç 15 Haziran 2023 Perşembe günü saat 16.00’ya kadar ödeyerek hesaplarını kapatmaları gerekmekte olup, belirtilen sürede kurs ücreti hesabını kapatmayan kursiyerler, eğitimlerin son üç gününde Taşucu’nda yapılacak olan Uygulama Eğitimlerine ve Kurs Bitirme Sınavına iştirak edemezler.

* Kurs Bitirme Sınavı 23 Haziran 2023 Cuma günü saat 16.30’da kurs müdürlüğümüzde çoktan seçmeli test usulü yazılı sınav şeklinde yapılacaktır.

** Kurslara kesin kayıt yaptırmak için gerekli olan belgeler;

– ÖĞRENİM BELGESİ ASLI : Diploma, Diploma Kayıt Örneği, Tasdikname, Öğrenci Belgesi, Mezun Belgesi veya bunların yerine geçen bir belge. (E-devlet’ten alacağınız Barkotlu Belge geçerlidir.),

– ADLİ SİCİL KAYDI ASLI : Bu belge “Resmi Kurum ve Liman Bakanlığı’na verilmek üzere her hangi bir adliyeden veya e-devlet’ten barkotlu olarak belge alınacak, şayet “ADLİ SİCİL KAYDI” veya “ADLİ SİCİL ARŞİV KAYDI”’nızda “VARDIR” yazıyorsa, ilgili mahkemelerden “Mahkeme Karar Özetlerini” alarak, Liman Başkanlığı’na sabıkanızın Gemiadamı olmanıza engel olup olmayacağını sorgulatmanız gerekmektedir.

– SAĞLIK RAPORU : Bu raporun adı “GEMİADAMI OLUR SAĞLIK RAPORU” olup, yalnız Hudut ve Sahiller Genel Müdürlüğü’nün yetkilendirdiği sağlık kurumlarından alınması gerekmektedir. Sağlık Raporunu almanız, hafta içi yaklaşık 1 gün sürecek olup, yetkili hastaneye sabah erken saatte aç karna ve 3 ad. Vesikalık resim ile gitmeyi, ilk kez rapor alacağınızı ve “Genel Muayene” olacağınızı söylemeyi, hastaneden alacağınız rapor ve eklerini en yakın Sahil Sağlık Denetleme Tabipliğine onaylatarak Sarı Renkli Belge almayı unutmayınız. Sağlık Raporu düzenlemeye yetkili sağlık kuruluşlarını “Mersin Gemiadamları Sağlık Merkezi Tabipliği”’nin 0.324.238 04 09 veya “İskenderun Gemiadamları Sağlık Merkezi Tabipliği”’nin 0.326.613 63 63 nolu telefonlarından öğrenebilirsiniz.

– 6 Ad. VESİKALIK RESİM (Resimler NORMAL VESİKALIK veya BİYOMETRİK olabilir),

– KURS ÜCRETİ ÖDEMESİ :
• Kurslarımıza kesin kayıt yaptıracak olan kursiyerlerin eğitim ücretinin yarısını kursa kayıt esnasında ödemeleri gerekmektedir. Aksi halde kesin kontenjan ayrılmaz.

• Eğitim ücretinin tamamının en geç 15 Haziran 2023 Perşembe günü saat 16.00’ya kadar ödenerek hesabın kapatılması gerekmektedir.

NOT : Kurs müdürlüğümüzde yalnız yetkili olduğumuz eğitimler verilmekte olup, bunun haricinde Teorik ve Uygulama Eğitimlerinin her aşamasında Barınma, Yemek, Kantin, Ulaşım, Sağlık Raporu v.s. destek ve hizmetler verilmediği gibi, bu konularda hiçbir kişi, kurum ve kuruluş ile anlaşmamız da yoktur.

İsmail KILINÇ Modern Denizcilik Kursu – MERSİN

** ELEKTRO-TEKNİK TAYFASI EĞİTİMİ Kursu, “STCW 5 Temel Denizde Güvenlik Eğitimleri” ile “Birleştirilmiş Gemi Güvenlik Eğitimleri” geçerli olan Gemiadamları için 2 günde verilmektedir.

 

** Eğitimler “Çankaya Mah. İstiklal Cad. Necmi Uysal Apt. No : 57 Kat : 4-5-6 Akdeniz/MERSİN” adresinde bulunan kurs müdürlüğümüz binasındaki dersliklerde hafta içi her gün 08.00’de başlayacak ve saat 14.30’da sona erecek şekilde, “Yüz Yüze Eğitim Sistemi” ile işlenecektir.

 

** Bahse konu eğitimi alabilmek için, Gemiadamları Yönetmeliği’nin 25 nci madde, (2) nci fıkrasında şöyle denilmektedir.

 

“(2) Elektro-teknik tayfası olmak için müracaat edenlerden;
a) On sekiz yaşını bitirmiş, en az ilköğretim okulu mezunu olmak ve,
b) Vardiyadan sorumlu makine sınıfı tayfa yeterliği ile en az on iki aylık deniz hizmetine sahip olmak veya,
c) Yönerge ile belirlenen yağcı eğitimini yetkilendirilmiş eğitim kurumlarında görmüş olup bu yeterlik ile en az altı aylık deniz hizmetine sahip olmak veya,
ç) Askerlik görevinin en az dokuz ayını makine eri olarak yaptığını belgelemek veya,
d) Elektrikçi veya elekronikçi yeterliği ile en az üç ay deniz hizmetine sahip olmak veya,
e) Milli Eğitim Bakanlığına bağlı lise ve dengi okulların endüstriyel otomasyon teknolojileri veya elektrik-elektronik teknolojisi alanlarından mezun olup yağcı yeterliği ile en az üç ay deniz hizmetine sahip olmak” denilmektedir.
** Yukarıdaki şartlarından birine sahip olmanız ve bunu liman başkanlığınızdan alacağınız “Gemiadamı Deniz Hizmet Çizelgesi” ile ispatlamanız gerekmektedir.

 

Kursumuza kayıt olabilmek için;
1- Nüfus Cüzdanı,
2- Gemiadamı Cüzdanı,
3- Gemiadamı Deniz Hizmet Çizelgesi (Liman Başkanlığı’ndan alınacak),
4- 3 Ad. Vesikalık Resim,
5- Kurs Ücreti Peşinatı gerekmektedir.

 

İsmail KILINÇ Modern Denizcilik ve Gemiadamları Kursu Müdürlüğü – MERSİN

 

** SINIRLI MAKİNE ZABİTİ EĞİTİMİ Kursu, “STCW 5 Temel Denizde Güvenlik Eğitimleri” ile “Birleştirilmiş Gemi Güvenlik Eğitimleri”’nin geçerli süresi devam eden Gemiadamları için hafta içi 31 gün olup, bahse konu eğitimin hafta içi 24 gününe katılmaları zorunludur. Bu kişilerin hafta içi 7 gün devamsızlık hakları vardır.

 

** Eğitimler “Çankaya Mah. İstiklal Cad. Necmi Uysal Apt. No : 57 Kat : 4-5-6 Akdeniz/MERSİN” adresinde bulunan kurs müdürlüğümüz binasındaki dersliklerde hafta içi her gün 08.00’de başlayacak ve saat 14.30’da sona erecek şekilde, “Yüz Yüze Eğitim Sistemi” ile işlenecektir.

 

** Bahse konu eğitimi alabilmek için, Gemiadamları Yönetmeliği’nin 17 nci maddesi gereği “Yağcı, Usta Makine Tayfası veya Makine Lostromosu yeterliğine sahip olup en az otuz altı aylık deniz hizmetine sahip bulunmak” şartı aranmaktadır.

 

Kursumuza kayıt olabilmek için;
1- Nüfus Cüzdanı,
2- Gemiadamı Cüzdanı,
3- Gemiadamı Deniz Hizmet Çizelgesi (Liman Başkanlığı’ndan alınacak),
4- 3 Ad. Vesikalık Resim,
5- Kurs Ücreti Peşinatı (En az 3000 TL.) gerekmektedir.

 

İsmail KILINÇ Modern Denizcilik Kursu – MERSİN