GEMİCİ (Güverte) ve YAĞCI (Makine) kurslarımız “Yüz Yüze Eğitim Sistemi” ile 14 ARALIK 2023 PERŞEMBE GÜNÜ BAŞLAYACAK VE 31 OCAK 2024 ÇARŞAMBA GÜNÜ SONA ERECEKTİR.

** EĞİTİMLERİMİZE KAYITLAR BAŞLAMIŞTIR. ANCAK; SINIF KONTENJANLARI OLDUKÇA SINIRLI SAYIDA OLDUĞUNDAN, KESİN KAYIT YAPTIRMAK İSTİYORSANIZ, MAĞDUR OLMAMANIZ İÇİN, BİR AN ÖNCE;

sinif

• Talep edeceğiniz eğitimin “GEMİCİ (Güverte)” mi, yoksa “YAĞCI (Makine)” mı olduğunu belirtmeniz,
• Kursa kayıt için gerekli olan, aşağıda yazılı belgeleri belirtilen özelliklere göre bir an önce hazırlayıp watsapp’tan 0 543 786 6632 nolu telefonumuza göndermeniz,
• Aynı telefondan belgelerinin geçerli olup olmadığını öğrenmeniz,
• Kurs ücretinin yarısını peşinat olarak eksiksiz ödemeniz,
• Ayrıca; kayıt için gerekli belgelerin asıllarını eğitime başlamadan önce kurs müdürlüğümüze teslim etmeniz gerekmektedir.

* LÜTFEN AŞAĞIDAKİ BİLGİLERİ DİKKATLİ OKUYUNUZ !!! *

* Bahse konu kurslar; 3 bölüm halinde verilecektir. 1 nci ve 3 ncü Bölüm Dersler Teorik olarak Mersin’de Kurs Müdürlüğümüz binasındaki dersliklerde, 2 ncü Bölüm Dersler ise Uygulamalı olarak Silifke/Taşucu Prof.Dr. Durmuş Tezcan Denizcilik Meslek Lisesi tesislerinde işlenecektir.

* 1 nci Bölüm : “DENİZDE GÜVENLİK TEORİK EĞİTİMLERİ ile BİRLEŞTİRİLMİŞ GEMİ GÜVENLİK EĞİTİMLERİ” DERSLERİ; 14 Aralık 2023 Perşembe gününden 26 Aralık 2023 Salı gününe kadar Hafta İçi ve Hafta Sonu ile birlikte toplam 11 günde, her gün 08.00 – 14.30 saatleri arasında verilecek olup, bu bölümdeki derslerin tamamına katılım zorunludur. Bu bölümde Devamsızlık Hakkınız YOKTUR.

* 2 nci Bölüm : “UYGULAMALI EĞİTİMLER”; Silifke/Taşucu Prof. Dr. Durmuş Tezcan Denizcilik Meslek Lisesi Uygulama Eğitimleri platformlarında 27 Aralık 2023 Çarşamba, 28 Aralık 2023 Perşembe ve 29 Aralık 2023 Cuma günleri 08.30 – 16.00 saatleri arasında işlenecek olup, bu bölümde de Devamsızlık Hakkınız YOKTUR. NOT : Kurs ücreti peşinatını ödemeyenler Taşucu’nda yapılacak olan Uygulama Eğitimlerine katılamazlar.
* 3 ncü Bölüm : “GEMİCİ / YAĞCI (TEMEL) EĞİTİMİ” dersleri; 05 Ocak 2024 Cuma gününden 31 Ocak 2024 Çarşamba gününe kadar yalnız HAFTA İÇİ 19 günde, 08.00 – 14.30 saatleri arasında verilecek olup, bu eğitimin Hafta İçi 15 gününe katılmak zorunludur. Bu bölümde Hafta İçi 4 gün devamsızlık hakkınız vardır.

KURS ÜCRETİ ÖDEMESİ :

* Kurslarımıza kesin kayıt yaptıracak olan kursiyerlerin eğitim ücretinin yarısını kursa kayıt esnasında ödemeleri gerekmektedir. Aksi halde kesin kontenjan ayrılmaz.
• Kalan bakiyenin tamamını ise 24 Ocak 2024 Çarşamba günü saat 16.00’ya kadar ödeyerek kurs hesabını kapatılması gerekmekte olup, belirtilen tarihte kurs ücretini kapatmayan kursiyerler, Kurs Bitirme Sınavına katılamazlar.

* Kurs Bitirme Sınavı 31 Ocak 2024 Çarşamba günü saat 14.30’da kurs müdürlüğümüzde çoktan seçmeli test usulü yazılı sınav şeklinde yapılacaktır.

** KURSLARA KESİN KAYIT YAPTIRMAK İÇİN GEREKLİ OLAN BELGELER;

* ÖĞRENİM BELGESİ ASLI: Diploma, Diploma Kayıt Örneği, Tasdikname, Öğrenci Belgesi, Mezun Belgesi veya bunların yerine geçen bir belge. (E-devlet’ten alacağınız Barkotlu Belge geçerlidir.),

* ADLİ SİCİL KAYDI ASLI : Bu belge “Resmi Kurum ve Liman Bakanlığı’na verilmek üzere her hangi bir adliyeden veya e-devlet’ten barkotlu olarak belge alınacak, şayet “ADLİ SİCİL KAYDI” veya “ADLİ SİCİL ARŞİV KAYDI”’nızda “VARDIR” yazıyorsa, ilgili mahkemelerden “Mahkeme Karar Özetlerini” alarak, Liman Başkanlığı’na sabıkanızın Gemiadamı olmanıza engel olup olmayacağını sorgulatmanız gerekmektedir.

* SAĞLIK RAPORU : Bu raporun adı “GEMİADAMI OLUR SAĞLIK RAPORU” olup, yalnız Hudut ve Sahiller Genel Müdürlüğü’nün yetkilendirdiği sağlık kurumlarından alınması gerekmektedir. Sağlık Raporunu almanız, hafta içi yaklaşık 1 gün sürecek olup, yetkili hastaneye sabah erken saatte aç karna ve 6 ad. Vesikalık resim ile gitmeyi, ilk kez rapor alacağınızı ve “Genel Muayene” olacağınızı söylemeyi, hastaneden alacağınız rapor ve eklerini en yakın Sahil Sağlık Denetleme Tabipliğine onaylatarak Sarı Renkli Belge almayı unutmayınız. Sağlık Raporu düzenlemeye yetkili sağlık kuruluşlarını “Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü”‘nün ” https://www.hssgm.gov.tr/SaglikRaporuVerenHastaneler ” internet sayfasından, veya “Mersin Gemiadamları Sağlık Merkezi Tabipliği”’nin 0.324.238 04 09 ile “İskenderun Gemiadamları Sağlık Merkezi Tabipliği”’nin 0.326.613 63 63 nolu telefonlarından öğrenebilirsiniz.

* 6 Ad. VESİKALIK RESİM (Resimler NORMAL VESİKALIK veya BİYOMETRİK olabilir),

* KURS ÜCRETİ : Kurs ücretinin en az yarısını kursa kayıt esnasında peşinat olarak, geri kalan kısmının ise 24 Ocak 2024 Çarşamba günü saat 16.00’ya kadar ödenmesi ve kurs hesabının kapatılmış olması gerekmektedir.

* Kurs müdürlüğümüzde yalnız yetkili olduğumuz eğitimler verilmekte olup, bunun haricinde eğitimlerin her aşamasında Barınma, Yemek, Ulaşım, Sağlık Raporu v.s. destek ve hizmetler verilmediği gibi, bu konularda hiçbir kişi, kurum ve kuruluş ile anlaşmamız da yoktur.

GEMİCİ VE YAĞCI EĞİTİMİ KURS PROGRAMI

EĞİTİMİN ADIBAŞLAMA TARİHİBİTİŞ TARİHİEĞİTİM GÜN  SAYISIDEVAMSIZLIK  HAKKIEĞİTİM YERİ
DENİZDE GÜVENLİK EĞİTİMİ (TEORİK)  ile GEMİ GÜVENLİK EĞİTİMLERİ14.12.202326.12.2023TÜM HAFTA  11 GÜNYOKTUR MERSİN
DENİZDE GÜVENLİK EĞİTİMİ (UYGULAMA)27.12.202329.12.2023HAFTA İÇİ  3 GÜNYOKTUR TAŞUCU
GEMİCİ / YAĞCI (TEMEL) EĞİTİMİ05.01.202431.01.2024HAFTA İÇİ  19 GÜNHAFTA İÇİ  4 GÜNMERSİN

GEMİCİ VE YAĞCI EĞİTİMİ DETAYLI PROGRAM

GM YĞ ARA 23 DETAYLI