** GEMİCİ (Güverte) ve YAĞCI (Makine) kurslarımız “Yüz Yüze Eğitim Sistemi” ile 08 KASIM 2022 SALI GÜNÜ BAŞLAYACAK VE 23 ARALIK 2022 CUMA GÜNÜ SONA ERECEKTİR.

** EĞİTİMLERİMİZE KAYITLAR BAŞLAMIŞTIR. ANCAK; SINIF KONTENJANLARI SINIRLI SAYIDA OLDUĞUNDAN, KESİN KAYIT YAPTIRMAK İSTEYENLERİN MAĞDUR OLMAMALARI İÇİN;

• Talep edecekleri eğitimin “GEMİCİ (Güverte)” mi, yoksa “YAĞCI (Makine)” mı olduğunu belirtmeleri,
• Aşağıda yazılı kursa kayıt için gerekli olan belgeleri belirtilen özelliklere göre bir an önce hazırlayıp watsapp’tan 0.543.7866632 nolu telefonumuza göndermeleri,
• Aynı telefondan belgelerinin geçerli olup olmadığını öğrenmeleri,
• Kurs ücreti peşinatını eksiksiz ödemeleri,
• Kayıt için gerekli belgelerin asılları ile kurs müdürlüğümüze bizzat gelerek belgelerini teslim etmeleri gerekmektedir.

* LÜTFEN AŞAĞIDAKİ BİLGİLERİ DİKKATLİ OKUYUNUZ !!! *

* Bahse konu kurslar; Gemiadamları Eğitim Bilgi Sistemi’nde yapılan değişiklik ile 4 bölüm halinde, yalnız HAFTA İÇİ 33 günde verilecek olup, bunun ilk 30 günü 3 bölüm halinde Teorik Eğitimler, en son 3 günü ise Uygulama Eğitimlerinden ibarettir. Toplamda hafta içi 4 gün devamsızlık hakkınız olup, devamsızlık hakkınızı yalnız eğitimin 2 nci bölümü olan 22.11.2022 – 16.12.2022 tarihleri arasında kullanabilirsiniz. Hafta sonları ile Resmi Tatil Günlerinde eğitim yoktur.
* Teorik Dersler hafta içi her gün saat 08.00 – 14.30 saatleri arasında “Çankaya Mah. İstiklal Cad. Necmi Uysal Apt. No : 57 Kat : 4-5-6 Akdeniz/MERSİN” adresinde bulunan kurs müdürlüğümüz binasındaki dersliklerde “Yüz Yüze Eğitim Sistemi” ile aşağıda belirtilen programa göre işlenecektir.

1. Bölüm : “DENİZDE GÜVENLİK EĞİTİMİ (TEORİK)” : 08.11.2022 – 18.11.2022 tarihleri arasında Hafta İçi 9 gün sürecek olup, bu bölümde devamsızlık hakkınız YOKTUR.

2. Bölüm : “GEMİCİ / YAĞCI (TEMEL) EĞİTİMİ” : 22.11.2022 – 16.12.2022 tarihleri arasında Hafta İçi 19 gün sürecek olup, bu bölümde toplam 4 GÜN DEVAMSIZLIK HAKKINIZ VARDIR.

3. Bölüm : “GEMİ GÜVENLİK EĞİTİMLERİ” : 19.12.2022 – 20.12.2022 tarihleri arasında Hafta İçi 2 gün sürecek olup, bu bölümde de devamsızlık hakkınız YOKTUR.

4. Bölüm : “UYGULAMALI EĞİTİMLER”, Silifke/Taşucu Prof.Dr. Durmuş Tezcan Denizcilik Meslek Lisesi tesislerinde 21.12.2022 – 23.12.2022 tarihleri arasında planlanacak toplam 3 günde, 08.30 – 16.00 saatleri arasında yine“Yüz Yüze Eğitim Sistemi” ile işlenecek olup, uygulamalı eğitimlere fiilen iştirak etmeniz ve uygulama alanlarında bulunmanız gerekmektedir.

KURS ÜCRETİ ÖDEMESİ :

• Kurslarımıza kesin kayıt yaptıracak olan kursiyerlerin eğitim ücretinin yarısını kursa kayıt esnasında ödemeleri gerekmektedir. Aksi halde kesin kontenjan ayrılmaz.
• Eğitim ücretinin tamamının ise en geç 15 Aralık 2022 Perşembe günü saat 16.00’ya kadar ödenerek hesabın kapatılması gerekmekte olup, belirtilen tarihte kurs ücretini ödemeyen kursiyerler, eğitimin son üç gününde Taşucu’nda yapılacak olan Uygulama Eğitimlerine ve Kurs Bitirme Sınavına katılamazlar.

* Kurs Bitirme Sınavı 26 Aralık 2022 Pazartesi günü saat 16.30’da kurs müdürlüğümüzde çoktan seçmeli test usulü yazılı sınav şeklinde yapılacaktır.

** Kurslara kesin kayıt yaptırmak için gerekli olan belgeler;

1- ÖĞRENİM BELGESİ ASLI: Diploma, Diploma Kayıt Örneği, Tasdikname, Öğrenci Belgesi, Mezun Belgesi veya bunların yerine geçen bir belge. (E-devlet’ten alacağınız Barkotlu Belge geçerlidir.),

2- ADLİ SİCİL KAYDI ASLI : Bu belge “Resmi Kurum ve Liman Bakanlığı’na verilmek üzere her hangi bir adliyeden veya e-devlet’ten barkotlu olarak belge alınacak, şayet “ADLİ SİCİL KAYDI” veya “ADLİ SİCİL ARŞİV KAYDI”’nızda “VARDIR” yazıyorsa, ilgili mahkemelerden “Mahkeme Karar Özetlerini” alarak, Liman Başkanlığı’na sabıkanızın Gemiadamı olmanıza engel olup olmayacağını sorgulatmanız gerekmektedir.

3- SAĞLIK RAPORU : Bu raporun adı “GEMİADAMI OLUR SAĞLIK RAPORU” olup, yalnız Hudut ve Sahiller Genel Müdürlüğü’nün yetkilendirdiği sağlık kurumlarından alınması gerekmektedir. Sağlık Raporunu almanız, hafta içi yaklaşık 1 gün sürecek olup, yetkili hastaneye sabah erken saatte aç karna ve 3 ad. Vesikalık resim ile gitmeyi, ilk kez rapor alacağınızı ve “Genel Muayene” olacağınızı söylemeyi, hastaneden alacağınız rapor ve eklerini en yakın Sahil Sağlık Denetleme Tabipliğine onaylatarak Sarı Renkli Belge almayı unutmayınız. Sağlık Raporu düzenlemeye yetkili sağlık kuruluşlarını “Mersin Gemiadamları Sağlık Merkezi Tabipliği”’nin 0.324.238 04 09 veya “İskenderun Gemiadamları Sağlık Merkezi Tabipliği”’nin 0.326.613 63 63 nolu telefonlarından öğrenebilirsiniz.

4- 6 Ad. VESİKALIK RESİM (Resimler NORMAL VESİKALIK veya BİYOMETRİK olabilir),

5- KURS ÜCRETİ : Kurs ücretinin en az yarısını kursa kayıt esnasında peşinat olarak, geri kalan kısmının ise en geç 15 Aralık 2022 Perşembe günü saat 16.00’ya kadar ödenmesi ve kurs hesabının kapatılmış olması gerekmektedir.

ÖNEMLİ NOT :

1. Kursa kesin kayıt yaptıranların, en geç 03 Kasım 2022 Perşembe gününe kadar kayıtlarını iptal ettirmeleri halinde ödemiş oldukları peşinat iade edilir. Aksi halde kurs ücreti peşinatı iade edilmez.

2. Devamsızlık hakkının bulunmadığı, kursun 1 nci, 3 ncü ve 4 ncü bölümlerinde her hangi bir nedenle devamsızlık yaparak kaydı silinen kursiyerin, ilgili bölüm için belirlenen kurs ücretini ayrıca ödeyerek tekrar kayıt yaptırması ve o bölümün tamamına devam etmesi gerekmektedir.

3. Kurs müdürlüğümüzde yalnız yetkili olduğumuz eğitimler verilmekte olup, bunun haricinde eğitimlerin her aşamasında Barınma, Yemek, Kantin, Ulaşım, Sağlık Raporu v.s. destek ve hizmetler verilmediği gibi, bu konularda hiçbir kişi, kurum ve kuruluş ile anlaşmamız da yoktur.

  EĞİTİMİN ADI BAŞLAMA TARİHİBİTİŞ TARİHİ EĞİTİM GÜN SAYISIDEVAMSIZLIK HAKKI EĞİTİMİN YERİ 
  DENİZDE GÜVENLİK EĞİTİMİ (TEORİK)08.11.202218.11.20229 GÜNYOKTURMERSİN
  GEMİCİ/YAĞCI (TEMEL) EĞİTİMİ 22.11.202216.12.202219 GÜN 4 GÜN MERSİN
  GEMİ GÜVENLİK EĞİTİMLERİ 19.12.2022 20.12.2022 2 GÜN YOKTUR MERSİN
  DENİZDE GÜVENLİK EĞİTİMİ (UYGULAMA) 21.12.2022 23.12.2022 3 GÜN YOKTUR TAŞUCU

İsmail KILINÇ Modern Denizcilik ve Gemiadamları Kursu Müdürlüğü – MERSİN

** ELEKTRO-TEKNİK TAYFASI EĞİTİMİ Kursu, “STCW 5 Temel Denizde Güvenlik Eğitimleri” ile “Birleştirilmiş Gemi Güvenlik Eğitimleri” geçerli olan Gemiadamları için 2 günde verilmektedir.

** Eğitimler “Çankaya Mah. İstiklal Cad. Necmi Uysal Apt. No : 57 Kat : 4-5-6 Akdeniz/MERSİN” adresinde bulunan kurs müdürlüğümüz binasındaki dersliklerde hafta içi her gün 08.00’de başlayacak ve saat 14.30’da sona erecek şekilde, “Yüz Yüze Eğitim Sistemi” ile işlenecektir.

** Bahse konu eğitimi alabilmek için, Gemiadamları Yönetmeliği’nin 25 nci madde, (2) nci fıkrasında şöyle denilmektedir.

“(2) Elektro-teknik tayfası olmak için müracaat edenlerden;
a) On sekiz yaşını bitirmiş, en az ilköğretim okulu mezunu olmak ve,
b) Vardiyadan sorumlu makine sınıfı tayfa yeterliği ile en az on iki aylık deniz hizmetine sahip olmak veya,
c) Yönerge ile belirlenen yağcı eğitimini yetkilendirilmiş eğitim kurumlarında görmüş olup bu yeterlik ile en az altı aylık deniz hizmetine sahip olmak veya,
ç) Askerlik görevinin en az dokuz ayını makine eri olarak yaptığını belgelemek veya,
d) Elektrikçi veya elekronikçi yeterliği ile en az üç ay deniz hizmetine sahip olmak veya,
e) Milli Eğitim Bakanlığına bağlı lise ve dengi okulların endüstriyel otomasyon teknolojileri veya elektrik-elektronik teknolojisi alanlarından mezun olup yağcı yeterliği ile en az üç ay deniz hizmetine sahip olmak” denilmektedir.
** Yukarıdaki şartlarından birine sahip olmanız ve bunu liman başkanlığınızdan alacağınız “Gemiadamı Deniz Hizmet Çizelgesi” ile ispatlamanız gerekmektedir.

Kursumuza kayıt olabilmek için;
1- Nüfus Cüzdanı,
2- Gemiadamı Cüzdanı,
3- Gemiadamı Deniz Hizmet Çizelgesi (Liman Başkanlığı’ndan alınacak),
4- 3 Ad. Vesikalık Resim,
5- Kurs Ücreti Peşinatı gerekmektedir.

İsmail KILINÇ Modern Denizcilik ve Gemiadamları Kursu Müdürlüğü – MERSİN

** SINIRLI MAKİNE ZABİTİ EĞİTİMİ Kursu, “STCW 5 Temel Denizde Güvenlik Eğitimleri” ile “Birleştirilmiş Gemi Güvenlik Eğitimleri”’nin geçerli süresi devam eden Gemiadamları için hafta içi 31 gün olup, bahse konu eğitimin hafta içi 24 gününe katılmaları zorunludur. Bu kişilerin hafta içi 7 gün devamsızlık hakları vardır.

** Eğitimler “Çankaya Mah. İstiklal Cad. Necmi Uysal Apt. No : 57 Kat : 4-5-6 Akdeniz/MERSİN” adresinde bulunan kurs müdürlüğümüz binasındaki dersliklerde hafta içi her gün 08.00’de başlayacak ve saat 14.30’da sona erecek şekilde, “Yüz Yüze Eğitim Sistemi” ile işlenecektir.

** Bahse konu eğitimi alabilmek için, Gemiadamları Yönetmeliği’nin 17 nci maddesi gereği “Yağcı, Usta Makine Tayfası veya Makine Lostromosu yeterliğine sahip olup en az otuz altı aylık deniz hizmetine sahip bulunmak” şartı aranmaktadır.

Kursumuza kayıt olabilmek için;
1- Nüfus Cüzdanı,
2- Gemiadamı Cüzdanı,
3- Gemiadamı Deniz Hizmet Çizelgesi (Liman Başkanlığı’ndan alınacak),
4- 3 Ad. Vesikalık Resim,
5- Kurs Ücreti Peşinatı (En az 3000 TL.) gerekmektedir.

İsmail KILINÇ Modern Denizcilik Kursu – MERSİN