korona 1

 telefon

0 324 238 66 44 - 238 89 25

0 536 362 32 82 - 0 543 786 66 32

KURUCU AHMET TOKER

0 533 693 0022

Çankaya Mah. İstiklal Cad. Necmi Uysal Apt.
No:57 Kat:4-5-6 (Sabah Lokantası Yanı)  Akdeniz/MERSİN

kilinc.33@hotmail.com

bilgi@moderndenizcilik.com

 

Üye Girişi

saglik

yeniiiiKASIM AYINDA BAŞLAYACAK OLAN GEMİCİ VE YAĞCI KURSLARINA KAYITLAR DEVAM ETMEKTEDİR.

okSayın kursiyerlerimiz; Kurs Müdürlüğümüzde "Sınırlı Makine Zabiti Eğitimi"
2 ayda verilmektedir. 

okKurumumuzda ''Sıvılaştırılmış Gaz Tankerlerinde Yük İşlemleri Temel Eğitimi’’ ve ‘’Elektro - Teknik Tayfası Eğitimi’’ verilmektedir.

ok Kurumumuzun  hiçbir kişi ve kuruluşla ortaklığı yoktur!

 

GEMİCİ (Güverte) ve YAĞCI (Makine) kurslarımız yalnız hafta içi 33 gün olup, bunun 30 günü Teorik Eğitimler (Denizde Güvenlik Eğitimleri , Gemici Temel veya Yağcı Temel ile Gemi Güvenlik Eğitimleri) , 3 günü ise Uygulama Eğitimlerinden ibarettir. Toplamda hafta içi 4 gün devamsızlık hakkınız olup, devamsızlık hakkınızı 30 gün süreli Teorik eğitim günlerinin "Gemici veya Yağcı Temel Eğitim" dersi günlerinde kullanabilirsiniz. Yani; Teorik eğitimlerin en az 26 günü ile 3 gün olan Uygulama eğitimlerinin tamamına katılmak zorunludur. (Hafta sonları ile Resmi Tatil Günlerinde eğitim yoktur.) Dersler hafta içi her gün saat 08.00 de başlayacak ve saat 14.30 de sona erecektir.

** Teorik Eğitimler “Çankaya Mah. İstiklal Cad. Necmi Uysal Apt. No : 57 Kat : 4-5-6 Akdeniz/MERSİN” adresinde bulunan kurs müdürlüğümüz binasındaki dersliklerde “Yüz Yüze Eğitim Sistemi” ile işlenecek, Uygulamalı eğitimler ise Silifke/Taşucu'nda Prof.Dr. Durmuş Tezcan Denizcilik Meslek Lisesi'nde yine “Yüz Yüze Eğitim Sistemi” ile işlenecek olup, uygulamalı eğitimlere fiilen iştirak etmeniz ve uygulama alanlarında bulunmanız gerekmektedir.

** Kursa kesin kayıt yaptıran kursiyerlerin eğitim ücretinin yarısını kayıt esnasında peşinat olarak ödemeleri, geri kalan kısmını ise kurs bitim tarihinden 1 hafta öncesine kadar ödeyerek hesaplarını kapatmaları gerekmekte olup, belirtilen sürede kurs ücreti hesabını kapatmayan kursiyerler, eğitimlerin son üç gününde icra edilecek Uygulama Eğitimlerine ve Kurs Bitirme Sınavına iştirak edemezler.

** Kurs Bitirme Sınavınız Kurs Müdürlüğümüz binasında bulunan dersliklerde çoktan seçmeli test usulü yazılı sınav şeklinde yapılacaktır.

Kurslara kayıt olabilmek için;

1- ÖĞRENİM BELGESİ ASLI: Diploma, Diploma Kayıt Örneği, Tasdikname, Öğrenci Belgesi, Mezun Belgesi veya bunların yerine geçen bir belge. (E-devlet’ten alacağınız Barkotlu Belge geçerlidir.),
2- ADLİ SİCİL KAYDI ASLI : Bu belge “Resmi Kurum ve Liman Bakanlığı’na verilmek üzere her hangi bir adliyeden veya e-devlet’ten barkotlu olarak belge alınacak, şayet “ADLİ SİCİL KAYDI” veya “ADLİ SİCİL ARŞİV KAYDI”’nızda “VARDIR” yazıyorsa, ilgili mahkemeden “Mahkeme Karar Özeti” alarak, Liman Başkanlığı’na sabıkanızın Gemiadamı olmanıza engel olup olmayacağını sorgulatmanız gerekmektedir.
3- SAĞLIK RAPORU : Bu rapor “GEMİADAMI OLUR SAĞLIK RAPORU” olup, yalnız Hudut ve Sahiller Genel Müdürlüğü’nün yetkilendirdiği sağlık kurumlarından alınması gerekmektedir. Sağlık Raporunu almanız, hafta içi yaklaşık 1 gün sürecek olup, yetkili hastaneye sabah aç karna ve 3 ad. Vesikalık resim ile gitmeyi, ilk kez rapor alacağınızı ve “Genel Muayene” olacağınızı söylemeyi, hastaneden alacağınız rapor ve eklerini en yakın Sahil Sağlık Denetleme Tabipliğine onaylatarak Sarı Renkli Belge almayı unutmayınız. Sağlık Raporu düzenlemeye yetkili sağlık kuruluşlarını Mersin Gemiadamları Sahil Sağlık Denetleme Merkezi’nin 0.324.238 04 09 veya İskenderun Gemiadamları Sahil Sağlık Denetleme Merkezi’nin 0.326.613 63 63 nolu telefonlarından öğrenebilirsiniz.
4- 6 Ad. VESİKALIK RESİM (Resimler NORMAL VESİKALIK veya BİYOMETRİK olabilir),,
5- KURS ÜCRETİ ÖDEMESİ : Kurs ücretinin yarısını kursa kayıt esnasında peşinat olarak, yarısını ise kurs sona ermeden 1 hafta öncesine kadar kapatmış olmanız gerekmektedir.

 EĞİTİMİN ADI EĞİTİM GÜN SAYISI DEVAMSIZLIK HAKKI  EĞİTİMİN YERİ
 DENİZDE GÜVENLİK EĞİTİMİ (TEORİK)  9 GÜN YOKTUR MERSİN
 GEMİCİ/YAĞCI (TEMEL) EĞİTİMİ  19 GÜN  4 GÜN MERSİN
 GEMİ GÜVENLİK EĞİTİMLERİ  2 GÜN  YOKTUR MERSİN
 DENİZDE GÜVENLİK EĞİTİMİ (UYGULAMA)  3 GÜN YOKTUR TAŞUCU

 

İsmail KILINÇ Modern Denizcilik ve Gemiadamları Kursu Müdürlüğü – MERSİN


SINIRLI MAKİNE ZABİTİ EĞİTİMİ KURSLARI
:

Kurs süresi yalnız hafta içi 42 gün olup, “STCW 5 Temel Denizde Güvenlik Eğitimleri” ile “Birleştirilmiş Gemi Güvenlik Eğitimleri”’nin geçerli süresi devam eden Gemiadamları bahse konu eğitimin hafta içi 24 gününe katılmaları zorunludur. Bu kişilerin hafta içi 18 gün devamsızlık hakları vardır.

Dersler, hafta içi her gün 08.30’da başlayacak ve saat 15.00’de sona erecektir.
Bahse konu eğitimi alabilmek için, Gemiadamları Yönetmeliği’nin 17 nci maddesi gereği “Yağcı, Usta Makine Tayfası veya Makine Lostromosu yeterliğine sahip olup en az otuz altı aylık deniz hizmetine sahip bulunmak” şartı aranmaktadır.

Kursumuza kayıt olabilmek için;

1- Nüfus Cüzdanı,
2- Gemiadamı Cüzdanı,
3- Gemiadamı Deniz Hizmet Çizelgesi (Liman Başkanlığı’ndan alınacak),
4- 3 Ad. Vesikalık Resim,
5- HES KODU,
6- Kurs Ücreti Peşinatı (En az 1500 TL.) gerekmektedir.

ÖNEMLİ NOT : COVİD-19 salgını nedeniyle kontenjanlarımız sınırlı sayıda olduğundan, belirtilen eğitime iştirak etmek istiyorsanız kesin kontenjan ayırabilmemiz için yukarıda belirtilen gerekli belgeleri ve Kurs Ücreti peşinatını ödediğinize dair dekontu en kısa sürede 0 543 786 6632 nolu telefonumuza Watsapp'tan göndermeniz gerekmektedir. Adres ve iletişim bilgileri için 
İsmail KILINÇ Modern Denizcilik Kursu - MERSİN