Ekim - Kasım - Aralık  2016

Kurs programı yayınlanmıştır.

   

  Modern DenizcilikKurumu, Türk denizciliğine nitelikli personel yetiştirilmek    amacı ile 2002 yılında Mersin’de kurulmuştur. Kurumumuzun misyonu, mezunların denizcilik sektöründe ulusal ve uluslararası boyutta istihdam edilebilmelerine olanak verecek bilgi ve beceri kazanmalarını sağlamaktır.
  - Kursumuzda Zabitan ve Tayfa sınıfı Gemi Adamlarının cüzdan çıkartabilmeleri  için gerekli olan, aşağıda belirtilen STCW Eğitimleri verilmektedir.

  - Lise ve İlköğretim Okulu mezunlarına 6 hafta süreli Gemici ve Yağcı eğitimleri verilmektedir.

Kurs İçin Gerekli Belgeler :

1. Nüfus Cüzdanı 2. 3 Adet Vesikalık Resim
3. Öğrenim Belgesi 4. Gemi Adamı Olur Sağlık Raporu 5. Sabıka kaydı